สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา eDLTV ระดับประถมศึกษา

           
Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง อาเซียน ชั้น ป.1-ป.6

ดาวโหลดที่นี่

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized