การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู

การเลื่อนขั้นเงินเดือนคำอธิบายตามกฏ ก.ค.ศ.

เนื่องจากก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ 3 กันยายน 2553 แต่อาจจะสร้างความสับสนในการตีความ และปฏิบัติได้ จึงได้จัดทำคำอธิบายดังนี้

1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553

สาระสำคัญ

– ผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำหรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนและวิทยฐานะ  นั้นอยู่แล้วให้ได้รับเท่าเดิม

– ผู้ถูกลดเงินเดือนลงมาต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งวิทยฐานะนั้นให้ได้รับเท่าที่ถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น

– เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนเพื่อประโยชน์ราชการให้ได้รับเท่าเดิม

–  เปลี่ยนย้ายโอนโดยความประสงค์เจ้าตัวให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งให้ได้เงินเดือนเทียบกับขั้นเงินเดือนเดิม เว้นแต่ได้เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับขั้นสูงของตำแหน่งวิทยฐานะนั้น

– ครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการพัฒนาอย่างเข้มและได้รับแต่งตั้งเป็นครู ให้ได้เงินเดือนในขั้น  ค.ศ.1 ตามคุณวุฒิที่ใช้บรรจุ (ครูผู้ช่วยปริญญาตรีบรรจุได้ 7,940 ผ่านทดลองได้ 10,770 ,  ปริญญาโทบรรจุ 9,700 ผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 13,240  ,ปริญญาเอกบรรจุได้13,110 ผ่านทดลองได้ 17,560)

–  ครูผู้ช่วย ในแต่ละคุณวุฒิ หากผ่านการพัฒนาอย่างเข้มและได้รับการแต่งตั้งเป็นครูอยู่ก่อนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 หากเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นที่กำหนดใหม่ให้ได้รับเงินเดือนขั้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2553 ก่อน แล้วจึงนำฐานเงินเดือนใหม่มาเลื่อนขั้น 1 ต.ค 2553  อีกที

–  ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรเพิ่มขึ้น หลังบรรจุ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 สั่งให้ได้รับเงินเดือนในอันดับขั้นตามคุณวุฒิ รวมทั้งการได้รับ ป.บัณฑิตเพิ่มด้วย

– ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงอันดับ (เต็มขั้น) ค.ศ.3 ค.ศ.4  ให้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นได้ ในขั้นที่เทียบตรงอันดับเดิม รวมทั้งกรณีเกษียณอายุราชการด้วย

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s