Monthly Archives: มกราคม 2013

ตัวอย่างสื่อการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตัวอย่างสื่อการสอน / การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ติว O-Net คอมพิวเตอร์

มาเสริมความรู้เตรียมพร้อมรับการสอบ O-Net ประจำปี 2556 ในรายวิชา คอมพิวเตอร์กันครับ
เบิร์ดแลนด์ตอน13 กำเนิดคอมพิวเตอร์

 

ยุคของคอมพิวเตอร์

 

มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

 

ชนิดของคอมพิวเตอร์

 

การ์ตูนเรื่อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

 

พรบ.คอมพิวเตอร์ 50

 

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู

การเลื่อนขั้นเงินเดือนคำอธิบายตามกฏ ก.ค.ศ.

เนื่องจากก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ 3 กันยายน 2553 แต่อาจจะสร้างความสับสนในการตีความ และปฏิบัติได้ จึงได้จัดทำคำอธิบายดังนี้

1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553

สาระสำคัญ

– ผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำหรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนและวิทยฐานะ  นั้นอยู่แล้วให้ได้รับเท่าเดิม

– ผู้ถูกลดเงินเดือนลงมาต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งวิทยฐานะนั้นให้ได้รับเท่าที่ถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น

– เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนเพื่อประโยชน์ราชการให้ได้รับเท่าเดิม

–  เปลี่ยนย้ายโอนโดยความประสงค์เจ้าตัวให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งให้ได้เงินเดือนเทียบกับขั้นเงินเดือนเดิม เว้นแต่ได้เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับขั้นสูงของตำแหน่งวิทยฐานะนั้น

– ครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการพัฒนาอย่างเข้มและได้รับแต่งตั้งเป็นครู ให้ได้เงินเดือนในขั้น  ค.ศ.1 ตามคุณวุฒิที่ใช้บรรจุ (ครูผู้ช่วยปริญญาตรีบรรจุได้ 7,940 ผ่านทดลองได้ 10,770 ,  ปริญญาโทบรรจุ 9,700 ผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 13,240  ,ปริญญาเอกบรรจุได้13,110 ผ่านทดลองได้ 17,560)

–  ครูผู้ช่วย ในแต่ละคุณวุฒิ หากผ่านการพัฒนาอย่างเข้มและได้รับการแต่งตั้งเป็นครูอยู่ก่อนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 หากเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นที่กำหนดใหม่ให้ได้รับเงินเดือนขั้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2553 ก่อน แล้วจึงนำฐานเงินเดือนใหม่มาเลื่อนขั้น 1 ต.ค 2553  อีกที

–  ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรเพิ่มขึ้น หลังบรรจุ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 สั่งให้ได้รับเงินเดือนในอันดับขั้นตามคุณวุฒิ รวมทั้งการได้รับ ป.บัณฑิตเพิ่มด้วย

– ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงอันดับ (เต็มขั้น) ค.ศ.3 ค.ศ.4  ให้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นได้ ในขั้นที่เทียบตรงอันดับเดิม รวมทั้งกรณีเกษียณอายุราชการด้วย

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน หรือ AEC

อย่างที่รู้กันว่า อีก 2 ปี (ในปี 2558 ) ประเทศไทยและอีก 10 ประเทศในอาเซียนนั้นจะได้มาร่วมมือกัน ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับ ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ( Asean Economics Community )

ข่าวการศึกษา,เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน : ประชาคมอาเซียนคืออะไร

สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะก้าวเข้าสู่ความร่วมมือกันในมิติ ใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า (2558) ทั้ง 10 ประเทศอาเซียนจะเข้าใกล้ระยะที่เหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันมากขึ้นประชากร ของประเทศสมาชิกจะไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและง่ายดายขึ้นไม่ต้องมีวีซ่า และไม่ต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวด คือมีสภาพคล้ายๆ กับเป็นกลุ่มประเทศเดียวกัน โดยไม่ได้สูญเสีย ความเป็นเอกราช และอธิปไตยของตนไป  ดินแดนของใครเป็นอยู่อย่างไรก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะทำมาค้าขายกันอย่างสะดวก มากขึ้น ไม่มีการจัดเก็บภาษีข้ามแดน หรือที่เรียกว่าภาษีศุลกากรระหว่างกัน นั่นคือในการส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง จะไม่ต้องเสีย ภาษีศุลกากร หรือเสียในอัตราศูนย์ แต่อาจมีการตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติบางอย่างของสินค้า จะมีความสะดวกสบายในเรื่อง การพกพาหรือการโอนเงินระหว่างประเทศหนึ่งไปยัง อีกประเทศหนึ่งได้ง่ายดายขึ้นกว่าแต่ก่อน

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)

ข่าวการศึกษา เกร็ดควมารู้

เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน : สัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

คำขวัญของอาเซี่ยน   “One Vision, One Identity, One Community”   ”หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ”

ข่าวการศึกษา เกร็ดความรู้

ประเทศที่เข้าร่วม ประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศด้วยกัน ดังนี้

บรูไน , กัมพูชา , อินโดนีเซีย , ลาว , มาเลเซีย , พม่า , ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ , ไทย และ เวียดนาม

ข่าวการศึกษา

วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน ประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ วิชาชีพที่มีการตกลงให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกนั้นได้แก่

  1. วิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์ (Medical services)
  2. วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (dental services)
  3. วิชาชีพพยาบาล (nursing services)
  4. วิชาชีพด้านวิศวกรรม  (engineering services)
  5. วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (architectural services)
  6. วิชาชีพเกี่ยวกับการสำรวจ หรือนักสำรวจ (surveying qualification)
  7. วิชาชีพบัญชี (accountancy services)

และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการตกลงให้เพิ่มวิชาชีพด้านการโรงแรมและการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมา (hotel services and tourism)เมื่อมีการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเทศไทยก็อาจเป็นประเทศหนึ่งที่แรงงานต่างชาติให้ความสนใจนี่จึงเป็น เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราคนไทยมาก ขึ้น

เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตาม เนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ceted.org/tutorceted/#3 นะคะ ในปี 2558 เป็นเวลาอีกเพียง 3 ปีเท่านั้น ที่คนคนไทย นักศึกษา ไทยจะได้ก้าวสู่ความเสรีทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพแล้ว ดังนั้นพวกเราควรเตรียมตัวให้พร้อมกับ ประชาคมอาเซียน 

ที่มา http://www.ceted.org/tutorceted/#3

ข่าวการศึกษา เกร็ดความรู้

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ม.3

ดาวโหลด

แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ม.3

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ม.2

ดาวโหลด

แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ม.2

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ม.1

ดาวโหลด

แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ม.1

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized