เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

นโยบายและกรอบการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรม’๖๔ รายละเอียด 1.นโยบาย    2.โครงการ


เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์นักบินน้อย สพฐ.
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  –  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        –  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์หุ่นยนต์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ] [โน๊ตและทำนอง เพลงไทย]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
9. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด สพป.และสพม. [คลิกที่นี่ ]

 

ที่มา http://www.sillapa.net/home/


แนวทางจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2

  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 และมหกรรมอาเซียน ปีการศึกษา 2557
    
               
   แนวทางการจัดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557

   
   รายการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปี 2557

ที่มา http://rayong2.go.th/

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สื่อการเรียนการสอนทัศนศิลป์ eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สื่อการเรียนการสอนดนตรี eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สื่อการเรียนการสอนงานอาชีพ eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สื่อการเรียนการสอนสุขศึกษา eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized